A different approach to hop growing

Authors

  • Helena Pluháčková Mendel University in Brno, Faculty of AgriSciences, Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic https://orcid.org/0000-0001-9594-6111
  • Rastislav Boško Mendel University in Brno, Faculty of AgriSciences, Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic; Research Institute of Brewing and Malting, Mostecká 7, 614 00 Brno, Czech Republic https://orcid.org/0000-0001-6738-8159
  • Roman Zámečník Mendel University in Brno, Faculty of Horticulture, Department of Planting Design and Maintenance, Valtická 686, 691 44 Lednice na Moravě, Czech Republic
  • Ondřej Pyšný Mendel University in Brno, Faculty of AgriSciences, Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.18832/kp2023.69.700

Keywords:

hop, Saaz, conductometric value, agrotechnics, integrated production

Abstract

The current study aimed to examine how various growers in the Czech Republic hop-growing regions approached the production of hops (Saaz variety). The work also keeps track of how different growers approach fertilization and nutrition, as well as how often plant protection chemicals containing these ingredients are used. The Saaz hop variety samples from the primary Czech hop-growing regions, gathered in 2020 and 2021, were assessed. The average spindle length (14–18 mm), average number of spindle segments (9.3–11.9 pcs/needle) and conductometric parameters (2.7–4.7% w/w) in the samples were identified.

References

Altová, M. (2005). Chmel – pivo. Situační a výhledová zpráva. Ministerstvo zemědělství ČR, pp. 39. Retrieved from: https://eagri.cz/public/web/file/2750/chmel_2005.pdf

Altová, M. (2021). Chmel, pivo. Situační a výhledová zpráva. Ministerstvo zemědělství ČR, pp. 63. ISBN 978-80-7434-631-6, Retrieved from https://eagri.cz/public/web/file/692279/SVZ_Chmel_2021.pdf

ČSN 46 2520-3 (462520). Zkoušení chmele. Stanovení vlhkosti. Praha: Český normalizační institut, 1991.

ČSN 46 2520-4 (462520). Zkoušení chmele. Část 4: Cizí příměsi. Praha: Český normalizační institut, 1995.

ČSN 46 2520-5 (462520). Zkoušení chmele. Část 5: Chmelové příměsi. Praha: Český normalizační institut, 1995.

ČSN 46 2520-15 (462520). Zkoušení chmele. Část 15: Stanovení konduktometrické hodnoty chmele, 1997.

Donner, P., Pokorný, J., Ježek, J., Krofta, K., Patzak, J., Pulkrábek, J. (2020). Influence of weather conditions, irrigation and plant age on yield and alpha-acids content of Czech hop (Humulus lupulus L.) cultivars. Plant, Soil and Environment, 66(1), 41–46. https://doi.org/10.17221/627/2019-PSE

Kopecký, J., Ciniburk, V., Kořen, J., Krofta, K., Vostřel, J., Klapal, I., Brynda, M., Nesvadba, V., Kozlovský, P., Kudrna, T., Ježek, J. (2008). Zakládání chmelnic hybridními odrůdami. Metodika pro praxi, 1/2012, Chmelařský institut, Žatec, p. 31. ISBN 978–80–86836–30–0.

Krofta, K. (2008). Hodnocení kvality chmele: Metodika pro praxi 4/2008. Hop Research Institute, Ltd., Žatec, pp. 52. ISBN 978-80-86836-84-3 Available in Czech from: https://invenio.nusl.cz/record/170477/files/nusl-170477_1.pdf

Nesvadba, V., Charvátová, J., Vostřel, J., Werschallová, M. (2020). Evaluation of Czech hop cultivars since 2010 till 2019. Plant, Soil and Environment, 66(12), 658–663. https://doi.org/10.17221/430/2020–PSE

Nesvadba, V., Olšovská, J., Straková, L., Charvátová, J. (2021). Evaluation of Czech hop varieties. Kvasny Prumysl, 67(2), 428–434. https://doi.org/10.18832/kp2021.67.428

Nesvadba, V., Olšovská, J., Straková, L., Charvátová, J., Fritschová, G. (2022). Evaluation of yield and alpha acid content in selected hop varieties. Kvasny Prumysl, 68(3+4), 637–641. https://doi.org/10.18832/kp2022.68.637

Pluháčková, H., Ehrenbergerová, J., Kretek, P., Kocourková, B. (2011). Chmelové silice ve vybraných odrůdách z různě starých chmelnic. Kvasny Prumysl, 57(7–8), 266–271. https://doi.org/10.18832/kp2011030

Rybáček, V. et al. (2020). Chmelařství, 2nd Edition. Agroscience spol. s. r.o., Chrášťany, pp. 422. ISBN 978–80–906121–4–3.

Vavera, R., Křivánek, J., Pechová M. (2017). Výživa a hnojení produkčních chmelnic. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Prague, p. 47. ISBN 978–80–7427–268–4.

Vent, L. et al. (2019). Chmelařství: organizace a technologie velkovýroby, 2nd Edition. Agroscience spol. s r.o., Chrášťany, p. 416. ISBN 978–80–906121–5–0.

Zima, F., Zázvorka, V. (2017). Chmelařství, 2 nd Edition. Agroscience s.r.o., Chrášťany, p. 135. ISBN 978–80–906121–0–5

Illustration image - hop cones with figures

Downloads

Published

2023-02-15

How to Cite

Pluháčková, H., Boško, R., Zámečník, R., & Pyšný, O. (2023). A different approach to hop growing. KVASNY PRUMYSL, 69(1), 700-706. https://doi.org/10.18832/kp2023.69.700
صندلی اداری سرور مجازی ایران Decentralized Exchange

Issue

Section

Articles
فروشگاه اینترنتی صندلی اداری