1.
Svoboda Z, Mikulíková R, Pluháčková H, Běláková S, Benešová K. Analysis of Essential Oils Usable for Fortifi cation of Food Products. KP [Internet]. 2016May5 [cited 2024Jun.17];62(5):157–160. Available from: https://kvasnyprumysl.eu/index.php/kp/article/view/125