Běláková, S., Benešová, K., Mikulíková, R. and Svoboda, Z. (2015) “The Occurrence of Ochratoxin A in Beers”, KVASNÝ PRŮMYSL / FERMENTATION INDUSTRY, 61(2), pp. 34-37. doi: 10.18832/kp2015005.