Mikyška, A., Krofta, K., Fritschová, G., Belešová, K., Kroupa, F., & Tichá, J. (2023). Alpha acids content in Czech hops from harvest 2022 - forecasts, reality and trends. KVASNY PRUMYSL, 69(1), 692-699. https://doi.org/10.18832/kp2023.69.692