Zavřelová, M., Psota, V., Matušinsky, P., Musilová, M., & Némethová, M. (2021). Evaluation of malting quality of spring barley genetic resources from different regions of origin. KVASNÝ PRŮMYSL / FERMENTATION INDUSTRY, 67(1), 392-402. https://doi.org/10.18832/kp2021.67.392