Nesvadba, V., Charvátová, J., & Trnková, S. (2020). Breeding of flavour hops in the Czech Republic. KVASNÝ PRŮMYSL, 66(6), 366-371. https://doi.org/10.18832/kp2019.66.366