Běláková, S., Benešová, K., Mikulíková, R., & Svoboda, Z. (2015). The Occurrence of Ochratoxin A in Beers. KVASNÝ PRŮMYSL / FERMENTATION INDUSTRY, 61(2), 34-37. https://doi.org/10.18832/kp2015005