Svoboda, Z., Mikulíková, R., Pluháčková, H., Běláková, S., & Benešová, K. (2016). Analysis of Essential Oils Usable for Fortifi cation of Food Products. KVASNY PRUMYSL, 62(5), 157–160. https://doi.org/10.18832/kp2016021