(1)
Běláková, S.; Benešová, K.; Mikulíková, R.; Svoboda, Z. The Occurrence of Ochratoxin A in Beers. KP 2015, 61, 34-37.