(1)
Svoboda, Z.; Mikulíková, R.; Pluháčková, H.; Běláková, S.; Benešová, K. Analysis of Essential Oils Usable for Fortifi Cation of Food Products. KP 2016, 62, 157–160.