(1)
Varhaník, J. Brewery of Zvíkov Castle. KP 2016, 62, 42–45.